Baineann an Coimisinéir Teanga úsáid as fianáin le go mbeidh an t-eispéireas is fearr is féidir agat ar ár suíomhanna gréasáin. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo agus toiliú leis an úsáid a bhainimid as fianáin faoi mar atá leagtha amach sa Pholasaí Príobháideachais seo. Cliceáil anseo má theastaíonn uait an teachtaireacht seo a bhaint.

Dréachtscéimeanna 4

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Roinn Cosanta
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Ard-Aighne, Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Údaráis Áitiúla Chontae Chiarraí
Údaráis Áitiúla Chontae Dhún na nGall
Ilikecake Ltd