Acht Nua (2021)

Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021

Cur i Láthair - Achtanna na dTeangacha Oifigiúla

Alt 10A - Fógraíocht ag Comhlachtaí Poiblí

Físeán - Fógraíocht - Comhlachtaí Poiblí - Alt 10A

 

Teimpléad Monatóireachta

Nótaí Comhairleacha

 

Na Meáin Ghaeilge

OCT Meáin Ghaeilge Nóta Treorach Aibreán 2024 [GA/EN]

 

Ionstraimí Reachtúla 

I.R. Uimh. 215 de 2023 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 (Tosach Feidhme) (Uimh. 2) 2023

I.R. Uimh. 90/2023 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Tosach Feidhme), 2023

I.R. Uimh. 511/2022 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 (Tosach Feidhme) (Uimh. 2), 2022

I.R. Uimh. 313/2022 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 (Tosach Feidhme), 2022

I.R. Uimh. 312/2022 - An tOrdú um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (An Lá Bunaithe), 2022