Comhlachtaí Poiblí faoi scáth an Achta

Is féidir liosta de na comhlachtaí poiblí a thagann faoi scáth na nAchtanna faoi láthair a íoslódáil anseo.

Tá uasdátú déanta ar liosta na gComhlachtaí Poiblí thíos i gcomhréir le I.R. 230 de 2020, a tháinig i bhfeidhm ar an 25 Meitheamh 2020.

Ceadaítear don Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, i gcomhar le hAirí cuí eile, an liosta de chomhlachtaí poiblí a leasú, le rialacháin, trí thagairt d’aon chomhlacht poiblí a chur isteach nó a scriosadh.

Is féidir na comhlachtaí, eagraíochtaí nó grúpaí seo a leanas a bheith áirithe mar chomhlachtaí poiblí faoin Acht ach forordú cuí a bheith déanta ag an Aire ina leith: