Dualgais Teanga

Leagann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 dualgais teanga ar thrí bhealach éagsúla ar chomhlachtaí poiblí atá ainmnithe san Acht.