ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Freagrachtaí an Aire & an Choimisinéara Teanga

Is oifig iomlán neamhspleách í Oifig an Choimisinéara Teanga mar atá leagtha amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla. Tá idirdhealú soiléir déanta san Acht idir freagrachtaí an Choimisinéara Teanga agus freagrachtaí an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Ilikecake Ltd