ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Ionstraimí Reachtúla Logainmneacha Ginearálta

Baineann an chuid is mó de na hOrduithe Logainmneacha le contaetha faoi leith ach tá Orduithe ann freisin a thugann ainmneacha na gcúigí, na gcontaetha, na lárionad daonra agus dúichí agus na gceantar Gaeltachta. 

Tabhair faoi deara go bhfuil leasú déanta in Alt 48 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011 ar fhoráil den Ionstraim Reachtúil (Uimh. 872 de 2004) - An tOrdú Logainmneacha (Ceantair Ghaeltachta) 2004 - fad is a bhaineann sé leis an logainm An Daingean.  Daingnítear sa leasú sin gur Daingean Uí Chúis i nGaeilge agus Dingle i mBéarla na hainmneach oifigiúla anois san áit a raibh An Daingean roimhe sin.

Is féidir na hOrduithe ginearálta a íoslódáil anseo.

Ilikecake Ltd