ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Teagmháil

Ár Oifig

Tá spás oifige ar léas d’fhoireann Oifig an Choimisinéara Teanga i gcuid den fhoirgneamh, de chuid Údarás na Gaeltachta, atá sa phictiúr thuas.

Seoladh

An Coimisinéir Teanga
An Spidéal
Gaillimh
H91 VK23
Fón (091) 5040060818-504006
Facs (091) 504036
eolas@coimisineir.ie
@ceartateanga

Suíomh na hOifige

Treoracha chuig Oifig an Choimisinéara Teanga

Tá an oifig lonnaithe idir Gaillimh agus an Spidéal, 2km soir ón Spidéal.

Ó Ghaillimh lean bóthar Chois Fharraige, an R336, i dtreo an Spidéil.  Taistil trí Bhearna agus na Forbacha.

Thart ar 16km ó Ghaillimh, cas ar dheis ag an gcomhartha bóthair Údarás na Gaeltachta: Eastát Bhaile an tSagairt.

Ag an timpeallán san eastát tionsclaíoch, cas ar chlé ag an gcomhartha Oifig an Choimisinéara Teanga.

Tá Oifig an Choimisinéara Teanga lonnaithe ar bhunurlár an fhoirgnimh atá sa phictiúr thuas. 

Tá an oifig lonnaithe idir Gaillimh agus an Spidéal, 2km soir ón Spidéal.

Gearán a Dhéanamh

Déan teagmháil linn tríd an bhFoirm Ghearáin nó ar an nguthán ar 091 5040060818-504006

 

Ilikecake Ltd