Foireann

Foireann Oifig an Choimisinéara Teanga:

An Coimisinéir Teanga –  Rónán Ó Domhnaill           

 

Stiúrthóir –  Séamas Ó Concheanainn                                

 

Bainisteoir Imscrúduithe – Éamonn Ó Bróithe            

Bainisteoir Cumarsáide – Órla de Búrca                      

Bainisteoir Géilliúlachta – Eileen Seoighe                   

Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha - Nóirín Sheoige 

Oifigeach Feidhmiúcháin - Gráinne Ní Shúilleabháin 

Oifigeach Feidhmiúcháin - Deirdre Nic Dhonncha

Oifigeach Cléireachais – Ciara Dolphin