Dréachtscéimeanna 5

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas dréachtscéim a ullmhú faoi alt 11 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Údaráis Áitiúla Chontae Dhún na nGall
Ilikecake Ltd